info@kravdefense.com
(516) 595-7077
info@kravdefense.com
(516) 595-7077
Show allSelect class
Time / DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
10:00am
-
11:00am
Krav Maga Level 1
10:00am
-
11:00am
Anthony SantopadreKrav Defense
11:00am
-
12:00pm
Krav Maga Level 2
11:00am
-
12:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
06:00pm
-
07:00pm
Krav Maga Level 1
06:00pm
-
07:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
Krav Maga Level 2
06:00pm
-
07:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
Krav Maga Level 1
06:00pm
-
07:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
Krav Maga Level 2
06:00pm
-
07:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
Krav Maga Level 1
06:00pm
-
07:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
07:00pm
-
08:00pm
Krav Maga Level 2
07:00pm
-
08:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
Krav Maga Level 1
07:00pm
-
08:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
Krav Maga Level 2
07:00pm
-
08:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
Krav Maga Level 1
07:00pm
-
08:00pm
Anthony SantopadreKrav Defense
 • Monday

  • Krav Maga Level 1
   06:00 pm - 07:00 pm
  • Krav Maga Level 2
   07:00 pm - 08:00 pm
 • Tuesday

  • Krav Maga Level 2
   06:00 pm - 07:00 pm
  • Krav Maga Level 1
   07:00 pm - 08:00 pm
 • Wednesday

  • Krav Maga Level 1
   06:00 pm - 07:00 pm
  • Krav Maga Level 2
   07:00 pm - 08:00 pm
 • Thursday

  • Krav Maga Level 2
   06:00 pm - 07:00 pm
  • Krav Maga Level 1
   07:00 pm - 08:00 pm
 • Friday

  • Krav Maga Level 1
   06:00 pm - 07:00 pm
 • Saturday

  • Krav Maga Level 1
   10:00 am - 11:00 am
  • Krav Maga Level 2
   11:00 am - 12:00 pm